Výše školného a stravného ve školním roce 2021/22

Divider

Výše školného na školní rok 2021/22 je stanovena na 555 Kč měsíčně. Výše zálohy na stravné zůstává stejná (800 Kč měsíčně). Celková částka je 1355 Kč.

Vzdělávání v posledním povinném ročníku mateřské školy se podle § 123 školského zákona poskytuje bezúplatně. Jedná se o děti, které v období od 1. září do 31. srpna příslušného školního roku dovrší 6 let věku. Dětem, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, se vzdělávání poskytuje rovněž bezúplatně.

Splatnost školného a zálohy na stravné je vždy nejpozději k 15. dni kalendářního měsíce na číslo účtu 1159654830207/0100. Jako variabilní symbol uveďte registrační číslo Vašeho dítěte. Platby provádějte pouze od září do června.

Vyúčtování probíhá 2x ročně – v únoru a srpnu. Přeplatky jsou automaticky vráceny na Vaše účty.